Erfaren systemutvecklare

Erfaren systemutvecklare

Sunmedic AB

About job:

Svenska

Vi vill förstärka vår FoU-avdelning i Sverige med ytterligare en systemutvecklare med en gedigen bakgrund inom embedded electronics engineering. Du kommer att vara en integrerad del av vårt interna mjukvaru- och hårdvaruteam, specialiserat på utveckling av mjukvara för våra medicintekniska produkter.

I nära samarbete med läkare, utvecklare, testingenjörer och systemingenjörer får du möjlighet att engagera dig i tvärfunktionella uppgifter baserat på projektkrav. Ditt primära ansvar kommer att vara att förbättra applikationsprogramvaran i C, C++, C# och Python.

När det gäller den tekniska kompetensen ser vi att du har:

- Gedigen erfarenhet av produktdriven mjukvara, elektronisk hårdvarudesign och agila miljöer

- Erfarenhet av molnserver i loT-system

- Erfarenhet av Typescript & React

- Erfarenhet av automatiserad testning

Vad vi erbjuder:

- Möjlighet att arbeta med den senaste tekniken inom den medicinska instrumentindustrin.

- Tillsvidareanställning (Fastanställning)

-Bekväm arbetsplats och moderna verktyg.

Vi som blir dina kollegor på Sunmedic ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att gå vidare mot nya utmaningar och skapandet av framgångsrika produkter.

Både det tekniska teamet, marknadsteamet och ledningen på Sunmedic arbetar för att utveckla företagets varumärkeskännedom och du kommer att vara en del av denna spännande resa.

Om Sunmedic

Sunmedic samarbetar med läkare för att utveckla innovativa teknologier inom området avancerad sårvård.

Vi fokuserar på medicinska lösningar baserade på ISO 13485 och CE-certifiering, riktade mot en växande patientpopulation där kroniska sår är den främsta orsaken till deras lidande. Sunmedic har gjort en omfattande satsning på forskning för att designa och producera en unik antimikrobiell och antibiofilmkomposition för behandling av kroniska och akuta komplexa sår.

Det är vårt solida uppdrag att betjäna patienter som lider, och detta är grunden för vårt credo. Vi tror att genom att tillhandahålla innovativa behandlingslösningar kommer vi att kunna bli pålitliga partners med våra kollegor och patienter.

English

We are looking to strengthen our R&D department in Sweden with an additional system developer with a solid background in embedded electronics engineering. You will be an integral part of our in-house software team, specializing in the development of software for our medical device products.

Collaborating closely with physicians, developers, test engineers and system engineers you'll have the opportunity to engage in cross-functional tasks based on project requirements. Your primary responsibility will be to enhance application software in C, C++, C#, and Python.

As for the technical skills, we would like you to have:

- Solid experience with product-driven software, electronic hardware design and agile environments

- Experience with cloud server in loT systems

- Experience with Typescript & React

- Experience with automated testing

What We Offer:

- Opportunity to work with the latest technologies in the medical instrument industry.

- Permanent contract (Fastanställning)

-Comfortable workplace and modern tools.

We who become your colleagues at Sunmedic look forward to working with you to move forward towards new challenges and the creation of successful products.

Both the technical team, the marketing team and the management at Sunmedic work towards developing the company's brand awareness and you will be part of this exciting journey.

About Sunmedic

Sunmedic collaborates with physicians to develop innovative technologies in the area of advanced wound care.

We focus on medical solutions based on ISO 13485 and CE certification, aimed at a growing patient population where chronic wounds are the main cause of their suffering. Sunmedic has made an extensive investment in research to design and produce an unique antimicrobial and antibiofilm composition for treatment of chronic and acute complex wounds.

It is our solid mission to serve patients who are suffering, and this is the basis of our credo. We believe that by providing innovative treatment solutions, we will be able to become reliable partners with our colleagues and patients.


How to apply

Send Email to: [email protected] send your application before Monday, March 11th, 2024 11:59 pm


Address:

Hammargatan 11 B
Vellinge
Vellinge
Skåne län


Are you looking for other English speaking jobs in Vellinge , Sweden?

Click on bellow link and find all the Available jobs for english speakers.

Jobs in Vellinge

This website provides, Jobs for professionals and expats seeking employment opportunities with English as the main working language. Ofcourse we have other language jobs also in the website.Similar Jobs

Erfaren systemutvecklare


Subscribe for Weekly Job Alerts in Sweden!

Elevate your career with our weekly newsletter! Receive curated English-speaking job alerts, expert tips, and insights on working in Sweden. Subscribe now for success!

You have successfully subscribed to the newsletter

There was an error while trying to send your request. Please try again.

JobsinSweden.se will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing.